Ρίτα

Dog | Breed: Pointer

Lost

Lost at: 20/10/2012

Location: Ιπποκράτους, Σπάτα

Information:

Extra Information:

μαύρο κεφάλι και ουρά

Reward: 100

email: joanna745@hotmail.com

Extra Information

μαύρο κεφάλι και ουρά